| | |  > >

, , , , , , , , , ,

, , , , , ,

 
LinkBack
  #1  

 


, ,
, , , , ,

ﮯ‘

ܺ~‘ ‘ ‘ ’ ‘

*******

ܡۓ‘‘

ۓܺ~‘‘ ‘

*******ܡ ‘ ‘

*******

ܺ~ ܺ~ۓ

‘ ܺ~

*******

ۓۓܺ~

ܺ~‘ / ~ ~

*******

ܺ~

‘ / ‘ ܺ

*******

/

‘ / / / /

*******

‘ܺ~/

ܺ~ ‘

*******

ܺ~ۓ*******

ܺ~ ܺ~

ܺ~ ‘ ‘ ‘ ‘

*******

‘

‘ ‘ ‘ ‘ ܡ/

*******

‘‘ ‘ܺ~

‘ ‘

*******

ܺ~

‘ ‘

*******

ܺ~‘

ܺ~‘ ‘ ‘ ‘ ‘

*******

‘ / ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

*******

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘‘ ܺ~‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

√ۓ‘ ܺ~‘ ‘


********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘√ﮱ‘ ܺ~ﮱ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܺ~ﮱ‘ ܺ~Ñ / /‘ ‘ ‘ ܺ


********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘ /‘/ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܡ‘ ]‘ / / /‘/

https://www.fadaeyat.co/vb
*******

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘/ ﮱ/ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ﮱ‘ ﮱ‘ ﮱܺ~ ﮱ / / ﮱ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( √ﮱ‘ ‘ / ) ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ√ ‘ /ﮱ√ ‘ ‘ ﮱ√‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ܺ~‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ﮱ√ﮧ‘ ﮱ√ﮧ‘ / ﮱ√ﮧ ﮱ√ﮧ‘ ‘ ‘ ﮱ√ﮧ ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / // ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ ‘ ‘ ‘/ / ܺ~/

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘ܺ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ܺ ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ۓ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܺ~ ‘ ‘ ‘ ‘ /

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

/ /‘ / ‘ / ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / ) ƹۣۗжۣۗʒ

√ﮧ √ﮧ√ﮧ √ﮧ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘/ /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘/ / ‘/ /‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ﮱ‘ /‘/ ) ƹۣۗжۣۗʒ

/ ‘ ‘ /‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / ܺ~ ) ƹۣۗжۣۗʒ

] ‘ / ‘ ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( /ܺ~ ) ƹۣۗжۣۗʒ

/ / / 2

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘‘ /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ


‘ ‘ ‘ ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ۓ‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ


/ ‘‘ / ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / ) ƹۣۗжۣۗʒ

/ ܺ~ / / /

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / ۓ‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ۓ‘ ۓ‘ / ۓ / ۓ‘ ۓ‘ ۓ‘ ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ﮱ / ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܺ~ﮱ ܺ~ﮱ ܺ~ﮱ

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / / ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / ) ƹۣۗжۣۗʒ

11 ‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘ / ) ƹۣۗжۣۗʒ

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / / ) ƹۣۗжۣۗʒ********


Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

/‘ ‘ ‘

*******

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘ /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ /‘ ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ*******

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܡ ‘ ‘

*******

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ﮱ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ ﮱ‘ ﮱ‘ ﮱ ﮱﮱ ﮱ‘

********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ۓ /~ ) ƹۣۗжۣۗʒ********

Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( / / ) ƹۣۗжۣۗʒ

/ /

*******


Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( ‘ / ‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

*******


Ϟ๑๑Ϟะۣۨ> ƹۣۗжۣۗʒ ( /‘ /‘ ) ƹۣۗжۣۗʒ

ܺ~‘ ‘ ‘ ‘ ‘

*****

***********************************
ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ﮱ‘ ﮱܺ~.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

‘ ‘ [] ‘ ‘

*******************************

ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ۓۓۓ.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

[] ‘ ‘

*****************************************
ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ۓۓ.ֵ_ƹۣۗжۣۗ ʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

[ ‘]

******************************************
ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ۓ .ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ*********************************************

ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ. .ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

‘ / ‘

************************************************** *
ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ. ﮱﮱ’ܡ.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

ܡ ’ ‘

************************************************** ****

ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ﮱ ﮱ‘.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

‘ ‘ ‘ [] ‘ ‘ ‘

************************************************** *******

ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ﮱܺ~.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ_ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

‘ ‘ ‘ ‘

********************************************

ǁ|[Ξ̲̿_ƹۣۗжۣۗʒ_ֵ.ﮱﮱ‘.ֵ_ƹۣۗжۣۗʒ _ ̲̿ ̲̿Ξ]|ǁ

‘ ‘ ܡ ‘


******


ƹۣۗжۣۗʒ ‘ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱﮱ‘ ﮱ‘ ‘ ... ﮱ ‘ ﮱﮱ

*****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ ﮱ ﮱ ﮱ ﮱ

****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ﮱ ﮱ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱﮱ‘ /ﮱ‘ ﮱ / ﮱ / ﮱ ﮱﮱ ﮱ

****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ﮱﮱ ƹۣۗжۣۗʒ

/‘ ‘ ﮱ ﮱ ﮱﮱ / ﮱ/ ﮱ

*****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ﮱﮱﮱ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱﮱ‘ ﮱﮱ‘ ﮱﮱ ﮱ

****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ﮱﮱ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ‘ /ﮱ‘ ﮱ / ﮱﮱ ﮯ

***************************

ƹۣۗжۣۗʒ ‘ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ‘ //‘ ﮱ ﮱ ‘ ﮱ

****************************

ƹۣۗжۣۗʒ ﮱﮱ ƹۣۗжۣۗʒ

ﮱ ﮱ ﮱ ﮱ ﮱﮱ ﮱ ‘

●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ﮱܺ~ﮱܺ~ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●

ܺ~ﮱ‘ ܺ~ ﮱ ﮱ ܺ~ ﮯ‘ { } ‘ ܺ~ ﮯ / ‘‘

************************************************** **************
●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ܺ~ﮯܺ~ܺ~ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●

ܺ~ ‘ﮯ ܺ~ ܺ~ ‘ܺ~ﮯ‘ ﮯ‘ ܺ~ ﮯ ‘ ܺ~‘ ܺ~ /ܡ

************************************************** ***************
●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ܺ~ﮱܺ~‘ ‘ܺ~‘ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●

ܺ~ﮱ/ ‘ܺ~ ܺ~ ܺ~ / ܺ~ﮱ‘ ܺ~ ‘ܺ~ ‘ܺ~ﮱ ܺ~‘

************************************************** ****************
●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ܺ~ﮯܺ~ﮯ ܺ~‘ﮯ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●

ܺ~ ‘ﮯ ܺ~ ܺ~ ܺ~ ‘ ‘ܺ~ ﮯܺ~‘ ‘ܺ~ ‘ﮯ ܺ~ ‘ܺ~ ﮯܺ~ / ܡ ‘

************************************************** ****************
●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ܺ~ﮱ‘ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●

ﮱܺ~ ܺ~ ﮱ ﮱܺ~ ܺ~ ܺ~ ﮱ ܺ~ﮱ

************************************************** *****
●৲৴ǁ||ǁ ͡ ۔-־ ̱ ‘ܺ~ܺ~‘ ﮱ ܺ~ ̱ ־-۔ ͡ ǁ||ǁ৲৴●
ܺ~ ﮱܺ~ ܺ~ ܺ~ ‘ ܺ~ ܺ~ ﮱܺ~ ‘ܺ~ ܺ~ ܺ~ ﮱܺ~ ‘ܺ~ ܺ~ ܺ~ﮱ ܺ~ ܺ~ ‘ﮱﮱ ﮱ ҳ̸Ҳ̸ҳ

(...) .. .. ‘


********************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ﮱ ‘ ҳ̸Ҳ̸ҳ
*******************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ҳ̸Ҳ̸ҳ

... ...


******************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ҳ̸Ҳ̸ҳ

... . ‘ ...


******************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ﮱ ҳ̸Ҳ̸ҳ

.. ‘


*****************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ۓ√ۓ ҳ̸Ҳ̸ҳ

.


*******************************


ҳ̸Ҳ̸ҳ ﮱ ҳ̸Ҳ̸ҳ

. . . . . . . . . . .

*********************************

ҳ̸Ҳ̸ҳ ﮱﮱﮱ ҳ̸Ҳ̸ҳ

ﮱﮱ‘ ﮱ ﮱ ﮱ ﮱﮱﮱ (...) ‘


********************************
હ[‘ﮱܺ~ﮱܺ~‘]હ..

‘ܺ~ﮱ‘ ܺ~ﮱ‘ ‘ﮱܺ~ ‘ܺ~‘ ‘ ܺ~‘ ‘ܺ~ ‘ܺ~

************************************************** ********
..હ[‘ܺ~ﮱ‘ܺ~‘]હ.

‘ܺ~ﮱ‘ ܺ~‘ ‘‘

************************************************** *********
..હ[‘ܺ~ﮱ‘ܺ~]હ..

‘ܺ~‘ ﮱ‘ ܺ~ ܺ~ܺ~

************************************************** *********
..હ[‘ܺ~‘ ‘ܺ~ﮱ‘]હ..

‘ܺ~‘ ܺ~ ﮱ / ‘ ‘

************************************************** ******
..હ[ܺ~ﮱ‘]હ..

‘ܺ~ ܺ~‘ ‘ܺ~‘ ܡܺ~ ‘ ‘ ‘

************************************************** *****
..હ[ܺ~ﮱ‘ ‘ܺ~ﮱ‘]હ..

‘ܺ~‘ ﮱ‘ ‘ ܺ~ ‘ ܺ~ ܺ~ ܺ~

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ‘ﮱ‘ ) ҉

ﮧ‘ ﮧ‘ / ‘ [] ﮧ ‘

********

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ‘‘ ) ҉

‘ۓ‘ ‘ ‘ ‘ /

********

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ‘ܺ~‘ ) ҉

: : ‘ ‘ / ‘

********

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ^ܺ~‘ ) ҉*******

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ‘ / ) ҉

ܺ~ ‘ /‘‘ ܺ~

********

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ) ҉

‘ 2 /

********


ϞϞะۣۨ> ҉ ( ‘ܺ~ ‘ ) ҉

/ ‘ ‘ ‘ ܡ ‘

********

ϞϞะۣۨ> ҉ ( ܺ~ ) ҉:
: - :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


« | CN »


+3 . 12:39.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd

DMCA.com Protection Status